Louis heet u Welkom!

  • Alles gratis geleverd - Vanaf de eerste fles !
  • 12 Flessen kopen = 10% Korting !
  • 6 Flessen kopen = 5% Korting !
  • 3 Flessen kopen = 2% Korting !

.

Algemene Voorwaarden

Caves Louis BV
C. Lemonnierlaan 11
B-8300 Knokke-Heist
BTW BE0476.772.816

Elk bezoek, gebruik, bestelling of aanvraag aan deze site, houdt de aanvaarding van onze algemene voorwaarden in.

Verkoop van wijn aan jongeren onder 16 jaar is verboden. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u ouder te zijn dan 16 jaar.

De vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, onder voorbehoud van tussentijdse belasting – of accijnsverhogingen.

De wijnen zijn per fles te bestellen, tenzij anders aangegeven.

Een bestelling wordt pas aanvaard bij ontvangst van het verschuldigde bedrag op de rekening van Caves Louis BV. Een bestelling die geplaatst wordt via overschrijving wordt pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Geleverde goederen blijven eigendom van Caves Louis BV tot de volledige betaling van de factuur.

Caves Louis behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. In geval van weigering zal Caves Louis BV het gestorte bedrag binnen de 5 werkdagen terugstorten.

De levering geschiedt gratis in België en Nederland op het bij de bestelling aangegeven leveringsadres. Kosten voor leveringen buiten België of Nederland, zijn te verkrijgen op aanvraag. De levering geschiedt via DPD en wordt normaal binnen de drie werkdagen na bestelling uitgevoerd. Caves Louis BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij een eventuele te late levering van uw bestelling door DPD. Bestellingen weigeren omwille van een te late levering door DPD wordt niet aanvaard.

Bij afwezigheid wordt een pakket tot tweemaal toe opnieuw aangeboden. In geval een pakket tot driemaal toe tevergeefs is aangeboden, keert het terug naar Caves Louis. Caves Louis rekent daarvoor de klant een bedrag van 6€ aan. Indien de klant het pakket opnieuw wenst aangeleverd te krijgen worden bezorgkosten van 10€ aangerekend. Caves Louis kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor tevergeefse levering en de daarbij horende kosten. Leveringen gebeuren altijd op de verantwoordelijkheid van de koper.

Caves Louis BV doet er alles aan om te zorgen dat de producten aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. In het onwaarschijnlijke geval dat de bestelde producten niet aan de eisen of verwachtingen voldoen, kunnen de goederen in de ongeopende en originele verpakking, onbeschadigd binnen de 14 werkdagen na ontvangst teruggestuurd worden mits vermelding van het bestelnummer. Caves Louis BV komt in geen enkel geval tussen in de kosten om het pakket terug te sturen. Na ontvangst van het pakket, in originele verpakking en onbeschadigd, verbindt Caves Louis BV er zich toe, het betaalde bedrag van de teruggestuurde goederen binnen de 5 werkdagen terug te storten.

Caves Louis BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onjuistheden, foute afbeeldingen (bv. Verkeerde jaargang op een fles) of andere eventuele fouten op de website. In het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in aflevering of informatieverstrekking aanvaardt Caves Louis BV geen enkele verantwoordelijkheid.

Caves Louis BV verbindt zich ertoe alle klantengegevens met de grootste omzichtigheid en veiligheid te behandelen. Caves Louis BV hanteert een strikt privacybeleid.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de bestelling vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank en het Vredegerecht van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.